Historie

Prostor Edinburghu byl osídlen už v době bronzové, ale samotné město založili Římané, kteří zde nejprve postavili vojenský tábor. Castle Rock, na kterém dnes stojí hrad, byl roku 638 dobyt a obsazen útočníky ze severovýchodní Anglie, ti jako první začali používat název „Edinburgh“.


Město se začalo rozšiřovat až ve 12. století, kdy bylo sídlem krále Davida I., z této doby pochází například klášter Holyrood. Panovníka do Edinburghu (z Dunfermline) následoval i parlament, a tak se Edinburgh stal hlavním městem Skotska. Králové zde sídlili až do roku 1603, kdy byl dvůr přestěhován do Londýna a až do roku 1707 se ve městě scházel parlament,  který byl v tomto roce zrušen „zákonem o unii“ a obnoven byl až v roce 1999.